“OLD” IDEAS IN NEW SOCIAL CONTEXT. UNIVERSITY AND CHALLENGES OF THE GLOBAL MARKET OF EDUCATIONAL “SERVICES”

Authors

Keywords:

university, globalization, internationalization, educational services

Abstract

The level of education is an increasingly important factor that determines both social-economic changes and the systems of norms and values. On the one hand, globalization processes offer the richness and variety of the goods of culture, and the access to “broad” knowledge. On the other hand, they reinforce the tendency for unification and standardization of many areas in an individual’s life. In order to properly refer to modern changes a university is subject to, we should trace historical changes that affected this institution and analyse modern expectations that are shaped by the global market of services.
This article focuses on the analysis of the process of science globalization. Such approach to science is characterized by the analysis of features that define science as a social institution. In this context, the most important challenges and difficulties related to the specific features of the global exchange market have been presented.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jarosław Charchuła, Akademia Ignatianum in Krakow, st. Kopernika 26, 31-501 Kraków, the Republic of Poland

doctor of humanities in the field of sociology Deputy Director of the Educational Sciences Institute

References

Castells, M. (2000). The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell (in English).
Dejna, D., Nalaskowski, F. (2013). Publiczni i niepubliczni. Przełom. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK (in Polish).
De Wit, H. (2002). Internationalization of higher education in the United States and Europe. Greenwood: Greenwood Publishing Group (in English).
Hałas, E. (2015). Przez pryzmat kultury. Dylematy badań nad współczesnością. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (in Polish).
Heilbron, J. (2013). The social sciences as an emerging global field. “Current Sociology”, 62(5), pp.685–703 (in English).
Iwińska, K. (2015). Być I działać w społeczeństwie. Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa. Kraków: Nomos. (in Polish).
Knight, J. (2014). International Education Hubs: Student, Talent, Knowledge Models. Berlin: Springer Publishers (in English).
Kokocińska, A. (2015). Społeczna wartość wyższego wykształcenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (in Polish).
Kozyr-Kowalski, S. (2005). Uniwersytet a rynek. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (in Polish).
McLuhan, M. (2011). The Gutenberg Galaxy. Toronto: University of Toronto Press (in English).
Mikiewicz, P. (2014). Kapitał społeczny i edukacja. Warszawa: PWN (in Polish).
Melosik, Z. (2009). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskurs wolności, wiedzy i władzy. Kraków: Wydawnictwo IMPULS (in Polish).
Melosik, Z., Szkudlarek, T. (2010). Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Kraków: Impuls (in Polish).
Newman, J.H. (2015). The Idea of a University. London: Aeterna Press (in English).
Mucha, J. (2009). Uspołecznina racjonalność technologiczna. Naukowcy z AGH wobec cywilizacyjnych wyzwań i zagrożeń współczesności. Warszawa: IFiS PAN (in Polish).
Slaughter, Sh. (2009). Academic Capitalism and the New Economy: Markets, State and Higher Education. Baltimore: The John Hopkins University Press (in English).
Szadkowski, K. (2015). Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszaw: PWN (in Polish).
Szołtysek, A. E. (2013). Filozofia edukacji. Kształtowanie umysłu. Kraków: Impuls (in Polish).
Sztompka, P. (2016). Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Znak (in Polish).
Tittenbrun, J. (2014). Kolonizcja nauki i świata przez kapitał. Teoria światów równoległych w wydaniu socjologii wiedzy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (in Polish).
Ziman, J. (2000). Real science: what it is and what it means? Cambridge: Cambridge University Press (in English).

Downloads


Abstract views: 111

Published

2021-12-31

How to Cite

Charchuła, J. (2021). “OLD” IDEAS IN NEW SOCIAL CONTEXT. UNIVERSITY AND CHALLENGES OF THE GLOBAL MARKET OF EDUCATIONAL “SERVICES”. The Modern Higher Education Review, (6), 56–65. Retrieved from https://edreview.kubg.edu.ua/index.php/edreview/article/view/116

Issue

Section

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: THEORY AND PRACTICE