TEACHERS’ WORKING CONDITIONS IN TIMES OF PROFESSIONAL CRISIS: EVIDENCE OF POLAND

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28925/2617-5266.2023.83

Keywords:

teaching profession, crisis, teachers’ remuneration, Poland, European countries

Abstract

In the Polish ranking of occupational prestige, the teaching profession enjoys a high level of recognition. The high prestige of the teaching profession in society has been maintained consistently for almost 50 years. It seems that this should be followed by the attractiveness of the profession and the influx of new candidates for pedagogical studies, as well as the high level of availability of teachers in schools. However, it turns out that in Poland and many other European countries, the symptoms of the crisis in the teaching profession are intensifying. More and more teachers resign from their jobs, change their profession and retire. There is a shortage of people willing to train as teachers. There may be many reasons. Teachers’ working conditions (including position, working time and remuneration, form of employment, age of retirement, number of units) are potentially one of the elements describing and determining the perpetuation of disturbing symptoms in individual countries and throughout Europe.

The article presents analyses of research results from national and international reports, which confirm the phenomenon of the crisis of the teaching profession. Professional challenges in teachers’ everyday work that affect their mental condition and social and professional well-being were characterized. Detailed analyses of working conditions refer to selected factors – teachers’ remuneration and working time.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adams, R. (2023). Record numbers of teachers in England quitting profession, figures show. The Guardian. https://www.theguardian.com/education/2023/jun/08/teachers-england-schools-figures-department-education-survey

Buchner, A., ​​Fereniec-Błońska, K., & Wierzbicka, M. (2021). Between passion and profession. Report on the status of teachers in Poland, 2021 [Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021], Warsaw: Fundacja Orange.

CBOS research announcement. (2019). [Komunikat z badań CBOS]. Warsaw. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_157_19.PDF

Council Conclusions on Europe’s teachers and trainers of the future. (2020). [Konkluzje Rady w sprawie europejskich nauczycieli i trenerów przyszłości]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(02)

European Commission. (2021). Teachers in Europe: Careers, professional development and overall well-being. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

European Commission. (2022). Teachers’ and school heads’ salaries and allowances in Europe – 2020/2021. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Federowicz, M. …, & Wichrowski, A. (2013). Working time and working conditions in teachers’ relationships. Thematic research report. [Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli]. Warsaw: IBE.

Górowska-Fells, M., Płatos, B., & Chojnacki, M. (2019). Teacher’s working time in schools in Europe. [Czas pracy nauczyciela w szkołach w Europie]. Report of the Polish Eurydice Office, Warsaw.

Groenwald, M. (2021). Time at work as a teacher. On the problematic nature of its management. [Czas w pracy nauczyciela. O problematyczności zarządzania nim]. In Pękala, J.L., Biało, Ż.Y., Wielonek, K. (Eds.). Areas of (un)certainty in the work of a contemporary teacher, Warsaw: Wydawnictwa University of Warsaw, pp. 57-69.

Jankowska, E. (2021). There is a shortage of teachers in schools because they are leaving the profession. Why and where? [W szkołach brakuje nauczycieli, bo odchodzą z zawodu. Dlaczego i dokąd?]. https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,177344,27831593,w-szkolach-braujemy-nauczycieli-bo-odchodza-z-wodziu-dlaczem.html

Kim, R., & Fabisiak, N. (2023). Rich and arrogant children, parents demanding to the extreme. Teachers are fleeing en masse. [Dzieci bogate i aroganckie, rodzice roszczeniowi do granic. Nauczyciele masowo uciekają], Newsweek Polska. https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/roszczeniowi-rodzice-to-zmora-nauczycieli-polowa-chce-prze-nich-odejsc/m36k9wv

Knowledge Dealers: Record number of vacancies in schools (2023). [Dealerzy Wiedzy: Rekordowa liczba wakatów w szkołach], Głos Nauczycielski. https://glos.pl/dealerzy-wiedzy-rekordowa-liczba-wakatow-w-szkolach

Madalińska-Michalak, J. (2021). Pedeutology. Legal and ethical foundations of the teaching profession. [Pedeutologia. Prawno-etyczne podstawy zawodu nauczyciela]. Warsaw: Wydawnictwa University of Warsaw.

Męczkowska-Christiansen, A. (2015). Teacher in contemporary educational reality: manager, official or citizen? [Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej: menadżer, urzędnik czy obywatel?], Forum Oświatowe, 27(2), 15–24. http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/305

Mospan, N. (2016). Teacher education graduates in Ukraine: Current state of play. Cogent Education, 3, 1–19. http://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2016.1221192

Nowacki, T.W. (2004). Lexicon of work pedagogy. [Leksykon pedagogiki pracy]. TWP Pedagogical University, ZNP Pedagogical University.

OECD. (2019). Education at a Glance 2019: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en

Pezda, A. (2023). They reached the wall. “I earn 3.7 thousand, and I cannot achieve more” [Doszli do ściany. “Zarabiam 3,7 tys. zł i więcej osiągnąć nie mogę”], Newsweek Polska,https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/doszli-do-sciany-zarabiam-37-tys-zl-i-wiecej-nie-osiagne/4nh6ev0

Pyżalski, J. (2010). Stressors in the teacher’s work environment [Stresory w środowisku pracy nauczyciela], Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, pp. 53-74.

Regulation of the Minister of Education and Science, February 24, 2023. (2023). [Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r.]. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000352/O/D20230352.pdf

Smak, M., & Walczak, D. (2015). Socio-professional position of teachers. Qualitative research report. [Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli. Raport z badania jakościowego]. Warsaw: Educational Research Institute.

Tucholska, S. (2003). Teachers’ professional burnout [Wypalenie zawodowe nauczycieli]. Lublin: Catholic University of Lublin Publishing House.

Downloads


Abstract views: 71

Published

2023-12-28

How to Cite

Kamińska, M. (2023). TEACHERS’ WORKING CONDITIONS IN TIMES OF PROFESSIONAL CRISIS: EVIDENCE OF POLAND. The Modern Higher Education Review, (8), 9–22. https://doi.org/10.28925/2617-5266.2023.83

Issue

Section

COMPARATIVE EDUCATION RESEARCH