COLLABORATION OF PARENTS AND TEACHERS – FROM THEORETICAL ASSUMPTIONS TO THEIR PRACTICAL IMPLEMENTATION (THE CASE OF POLISH SCHOOL ABROAD)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28925/2518-7635.2017.2.2

Keywords:

collaboration, parents, teachers, Polish school.

Abstract

The study is an attempt at characterizing the theoretical assumptions concerning the collaboration of teachers and parents which are implemented in the space of school. What is outlined in the article is the cooperation in the space of the Polish community living abroad in the culturally diversified environment.

The proper functioning of school depends on cooperation between teachers, students and parents. The effectiveness of the cooperation of parents and teachers is determined by many complex factors. In this study, the principles and problems are brought closer that arise from asymmetric positioning of educational subjects (students, teachers and parents), which generates different needs and ideas in mutual cooperation. This is exemplified here by the Polish-language school education system, whose activity reflects the needs and possibilities of the Polish communities in culturally heterogeneous European environments in the creation and functioning of Polish-speaking educational institutions and the involvement of the community gathered around these schools.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dzierzgowska, I. (2000). Rodzice w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców. Warszawa, Polska: CODN.

Florek, A. (2000). Warsztaty «Rodzice i nauczyciele» – płaszczyzny współpracy dla rodziców oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. In: M. Mendel (Ed.): W poszukiwaniu partnerstwa rodziny, szkoły i gminy. Toruń, Polska: Wyd. Adam Marszałek.

Kowolik, P. (2005). Dialog i współdziałanie szkoły z domem rodzinnym. In: M. Nyczaj-Drąg, M. Głażewski (Eds): Współprzestrzenie edukacji. Szkoła – rodzina – społeczeństwo – kultura. Kraków, Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls».

Łobocki, M. (1985). Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania. Warszawa, Polska: Nasza Księgarnia.

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą. (2010). Warszawa, Polska: MEN. Retrieved from http://www.polska-szkola.pl/file.php/1/ Podstawa_programowa_INTERNET.pdf

Program Rozwoju Oświaty Polskiej za Granicą i Oświaty Polonijnej na lata 2009-2011. Materiał do dyskusji. (2009). Warszawa, Polska: MEN. Retrieved from http://www.polskaszkola.pl/file.php/1/moddata/forum/32/25/plan_dzialan_projekt.pdf

Ministerstwa Edukacji Narodowej. (2016). Retrieved from http://www.men.gov.pl/index.php/wspolpraca-miedzynarodowa/ksztalcenie-w-jezyku-polskim

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. (2016). Retrieved from http://www.orpeg.pl/

Downloads


Abstract views: 386

Published

2018-01-17

How to Cite

Hruzd-Matuszczyk, A. (2018). COLLABORATION OF PARENTS AND TEACHERS – FROM THEORETICAL ASSUMPTIONS TO THEIR PRACTICAL IMPLEMENTATION (THE CASE OF POLISH SCHOOL ABROAD). The Modern Higher Education Review, (2). https://doi.org/10.28925/2518-7635.2017.2.2

Issue

Section

ACTUAL PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION